Standard Svensk standard · SS 155181:2012

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av hydrolysegenskaper för oljor och vätskor - Provningsmetod för hydrolytisk stabilitet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 155181:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155181:2012

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av hydrolysegenskaper för oljor och vätskor - Provningsmetod för hydrolytisk stabilitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna svenska standard beskriver en metod för bestämning av hydrolytisk stabilitet hos oljor och vätskor under accelererade förhållanden under inverkan av vatten vid förhöjd temperatur. Provningen baseras på registrering av skillnaden i syratal efter 120 timmar och efter 192 timmar.

The Swedish standard describes a method for the determination of hydrolytic stability of the oils and fluids at accelerated conditions under the influence of water at elevated temperature. The test is based on registration of the difference in acid number after 120 hours and after 192 hours.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100) Hydraulvätskor (75.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155181:2012

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av hydrolysegenskaper för oljor och vätskor - Provningsmetod för hydrolytisk stabilitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Petroleum and related products - Determination of the hydrolysis characteristics of oils and fluids - Hydrolytic stability test method

Artikelnummer: STD-87220

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-08-17

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS 155181:2022