Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4263-4:2006

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av åldringsegenskaper för inhiberade oljor och vätskor - TOST-test - Del 4: Procedur för industriväxeloljor (ISO 4263-4:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 4263 specifies a method for the determination of the ageing behaviour of gear oils of categories CKC, CKD, CKS and CKT as defined in ISO 6743-6[5]. The ageing is accelerated by the presence of air and elevated temperatures, and the degradation of the oil is assessed by the change in kinematic viscosity at 100 °C, the insoluble content (precipitation number), and possibly the acid number increase, the sediment content by filtration, the additives content variation and the infra-red oxidation.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-44627

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-02-17

Antal sidor: 19