Standardutveckling · SIS/TK 411

Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen

Handel och transport av flytande och gasformiga bränslen är beroende av att det finns gemensamma överenskomna procedurer för provtagning, mätning av flöden och volymer, kalibrering av tankar med mera. Dessa standarder är i huvudsak internationella och tas fram inom ISO. Den svenska kommitten SIS/TK 411, Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, bevakar detta arbete och arbetar aktivt för att påverka innehållet i dessa standarder.

Kommittén skapar ett forum för svenskt inflytande i den internationella standardiseringen för provtagning och mätning av flytande och gasformiga bränslen. Genom att följa och aktivt delta i standardiseringsarbetet har deltagande organisationer möjlighet att påverka utformningen av standarderna och inhämta information om kommande krav i standarderna så att man kan vara förberedd på förändringar som man eventuellt behöver anpassa sig till. Kommittén har flera experter anmälda i det internationella arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 33 standarder
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 193, Natural gas
ISO/TC 193/SC 1, Analysis of natural gas
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 2, Measurement of petroleum and related products
ISO/TC 28/SC 5, Measurement of refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Fler kommittéer inom området Flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel
Deltagare 5 företag och organisationer

Ämnesområden

Petroleum och motsvarande tekniker (75) Råolja (75.040) Naturgas (75.060) Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Flytande bränslen (75.160.20) Gasformiga bränslen (75.160.30) Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningar, regelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2024
oktober
tor
3
SIS/TK 411 Möte
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Ola Håll
Ordförande
Rosemount Tank Radar AB