Standardutveckling · SIS/TK 411

Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen

Handel och transport av flytande och gasformiga bränslen är beroende av att det finns gemensamma överenskomna procedurer för provtagning, mätning av flöden och volymer, kalibrering av tankar med mera. Dessa standarder är i huvudsak internationella och tas fram inom ISO. Den svenska kommitten SIS/TK 411, Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, bevakar detta arbete och arbetar aktivt för att påverka innehållet i dessa standarder.

Kommittén skapar ett forum för svenskt inflytande i den internationella standardiseringen för provtagning och mätning av flytande och gasformiga bränslen. Genom att följa och aktivt delta i standardiseringsarbetet har deltagande organisationer möjlighet att påverka utformningen av standarderna och inhämta information om kommande krav i standarderna så att man kan vara förberedd på förändringar som man eventuellt behöver anpassa sig till. Kommittén har flera experter anmälda i det internationella arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 14 standarder
EN ISO 8222, Mätsystem för petroleumprodukter - Kalibrering - Temperaturkorrektioner för användning vid kalibrering av volymetriska provningscisterner (ISO/DIS 8222:2019)
ISO 3171:1998/Amd 1, Flytande petroleumprodukter - Automatisk provtagning ur rörledning
ISO 3170:2004/Amd 1, Petroleumprodukter - Manuell provtagning
ISO 23568, Natural gas - Measurement of properties - Inferential devices - Performance evaluation
ISO 23567, Natural gas - Measurement of properties - Inferential devices - Type testing
ISO 8222, Mätsystem för petroleumprodukter - Kalibrering - Temperaturkorrektioner för användning vid kalibrering av volymetriska provningscisterner
ISO 8222:2002/Amd 1, Petroleum measurement systems - Calibration - Temperature corrections for use when calibrating volumetric proving tanks - Amendment 1: Liquid hydrocarbons - Dynamic measurement - Volumetric proving tanks of measures
ISO 22192, Bunkering of marine fuel using the Coriolis mass flow meter (MFM) system
ISO 21903, Kylda vätskor av kolväten - Dynamisk mätning - Vägledning för kalibrering, installation och användning av flödesmätare för LNG och andra kylda vätskor av kolväten
ISO 12764, Measurement of fluid flow in closed conduits - Flowrate measurement by means of vortex shedding flowmeters inserted in circular cross-section conduits running full
ISO 13739, Petroleumprodukter - Procedurer vid överföring av bunkerbränsle till fartyg
ISO 21354, Measurement of multiphase fluid flow
ISO 17089-1, Measurement of fluid flow in closed conduits - Ultrasonic meters for gas - Part 1: Meters for custody transfer and allocation measurement
ISO 2715, Liquid hydrocarbons - Volumetric measurement by turbine meter systems
Visa fler Visa färre
Utgivet 31 standarder
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 193, Natural gas
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 2, Measurement of petroleum and related products
ISO/TC 28/SC 5, Measurement of refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels
ISO/TC 30/SC 5, Velocity and mass methods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Fler kommittéer inom området Flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel
Deltagare 5 företag och organisationer

Ämnesområden

Petroleum och motsvarande tekniker (75) Råolja (75.040) Naturgas (75.060) Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Flytande bränslen (75.160.20) Gasformiga bränslen (75.160.30) Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningar, regelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2023
mars
tis
28
SIS/TK 411 Möte
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
08-55552277
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se