Standard Svensk standard · SS-ISO 7507-2:2022

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Kalibrering av vertikala cylindriska tankar - Del 2: Optisk referenslinjemetod (ISO 7507-2:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7507-2:2022

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Kalibrering av vertikala cylindriska tankar - Del 2: Optisk referenslinjemetod (ISO 7507-2:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods for the calibration of tanks above eight metres in diameter with cylindrical courses that are vertical. It provides two methods for determining the volumetric quantity of the liquid contained within a tank at gauged liquid levels.


NOTE      For optical-reference-line method, the optical (offset) measurements required to determine the circumferences can be taken internally or externally, provided that insulation is removed if tank is insulated.


The methods are suitable for tilted tanks with up to 3 % deviation from the vertical provided that a correction is applied for the measurement tilt, as described in ISO 7507-1.


These methods are alternatives to other methods such as strapping (ISO 7507-1) and the optical-triangulation method (ISO 7507-3).

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10) Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7507-2:2022

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Kalibrering av vertikala cylindriska tankar - Del 2: Optisk referenslinjemetod (ISO 7507-2:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 2: Optical-reference-line method (ISO 7507-2:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80034195

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-03-17

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO 7507-2:2007