Standard Svensk standard · SS-ISO 4266-3

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 3: Mätning av nivå i trycksatta lagringstankar (ej kylda)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4266-3

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 3: Mätning av nivå i trycksatta lagringstankar (ej kylda)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 4266 gives guidance on the accuracy, installation, commissioning, calibration and verification of automatic level gauges (ALGs) both intrusive and non-intrusive, for measuring the level of petroleum and petroleum products having a vapour pressure less than 4 MPa, stored in pressurized storage tanks. This part of ISO 4266 gives guidance on the use of ALGs in custody transfer application. This part of ISO 4266 is not applicable to the measurement of level in caverns and refrigerated storage tanks with ALG equipment.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4266-3

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 3: Mätning av nivå i trycksatta lagringstankar (ej kylda)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum and liquid petroleum products - Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods - Part 3: Measurement of level in pressurized storage tanks (non-refrigerated)

Artikelnummer: STD-34563

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 19