Standard Svensk standard · SS-ISO 4266-3

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 3: Mätning av nivå i trycksatta lagringstankar (ej kylda)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 4266 gives guidance on the accuracy, installation, commissioning, calibration and verification of automatic level gauges (ALGs) both intrusive and non-intrusive, for measuring the level of petroleum and petroleum products having a vapour pressure less than 4 MPa, stored in pressurized storage tanks. This part of ISO 4266 gives guidance on the use of ALGs in custody transfer application. This part of ISO 4266 is not applicable to the measurement of level in caverns and refrigerated storage tanks with ALG equipment.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum and liquid petroleum products - Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods - Part 3: Measurement of level in pressurized storage tanks (non-refrigerated)

Artikelnummer: STD-34563

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 19