Standard Svensk standard · SS-ISO 4512

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Utrustning för mätning av vätskenivån i lagringstankar - Manuella metoder

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the requirements for the equipment required to measure manually the liquid level or the corresponding volume of petroleum and petroleum products stored in tanks and containers.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum and liquid petroleum products - Equipment for measurement of liquid levels in storage tanks - Manual methods

Artikelnummer: STD-32242

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-08

Antal sidor: 31