Standard Svensk standard · SS-ISO 6578:2017

Kylda vätskor av lätta kolväten - Statisk mätning - Beräkningsprocedur (ISO 6578:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6578:2017 specifies the calculation procedure to convert the volume of liquefied petroleum gas (LPG) and liquefied natural gas (LNG) under the conditions at the time of measurement to the equivalent volume of liquid or vapour at the standard condition, i.e. 15 ?C and 101,325 kPaA, or to the equivalent mass or energy (calorific content). It applies to the quantities of refrigerated hydrocarbon liquids stored in or transferred to/from tanks and measured under static storage conditions. Calculation of pressurized gases is out of the scope of ISO 6578:2017.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Refrigerated hydrocarbon liquids - Static measurement - Calculation procedure (ISO 6578:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8029553

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-11-16

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO 6578