Standard Svensk standard · SS-ISO 13774

Bränsleslang av gummi och plast för förbränningsmotorer - Provning av brännbarhet

Status: Gällande

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200) Slangar (83.140.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-22349

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-17

Antal sidor: 6