Standard Svensk standard · SS-ISO 13774

Bränsleslang av gummi och plast för förbränningsmotorer - Provning av brännbarhet

Status: Gällande

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas Slangar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Rubber and plastics hoses for fuels for internal-combustion engines - Method of test for flammability

Artikelnummer: STD-22349

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-17

Antal sidor: 6