Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12185:2024

Råolja, petroleumprodukter och relaterade produkter – Bestämning av densitet – Laboratoriemetod med densitetsmätare med oscillerande U-rörsensor (ISO 12185:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12185:2024

Råolja, petroleumprodukter och relaterade produkter – Bestämning av densitet – Laboratoriemetod med densitetsmätare med oscillerande U-rörsensor (ISO 12185:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination, using an oscillating U-tube density meter, of the density of crude petroleum and related products within the range 600 kg/m3 to 1 100 kg/m3, which can be handled as single-phase liquids at the test temperature and pressure.
This document is applicable to liquids of any vapour pressure as long as suitable precautions are taken to ensure that they remain in single phase. Loss of light components leads to changes in density during both the sample handling and the density determination.
This method is not intended for use with in-line density meters.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12185:2024

Råolja, petroleumprodukter och relaterade produkter – Bestämning av densitet – Laboratoriemetod med densitetsmätare med oscillerande U-rörsensor (ISO 12185:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Crude petroleum, petroleum products and related products — Determination of density — Laboratory density meter with an oscillating U tube sensor (ISO 12185:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82086499

Utgåva: 2

Fastställd: 2024-04-05

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 12185 T1 , SS-EN ISO 12185