Standard Svensk standard · SS-ISO 10574

Kylda vätskor av lätta kolväten - Mätning av vätskenivå i tankar innehållande kondenserade gaser - Flottörnivåmätare

Status: Gällande

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Refrigerated light-hydrocarbon fluids - Measurement of liquid levels in tanks containing liquefied gases - Float-type level gauges

Artikelnummer: STD-13830

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-09-30

Antal sidor: 12