Standard Svensk standard · SS-ISO 11223:2004

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Direkta statiska mätningar - Mätning av innehåll i vertikala lagringstankar genom hydrostatisk tankmätning (ISO 11223:2004, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11223:2004

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Direkta statiska mätningar - Mätning av innehåll i vertikala lagringstankar genom hydrostatisk tankmätning (ISO 11223:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard gives guidance on the selection, installation, commissioning, maintenance, validation and calibration of hydrostatic tank-gauging (HTG) systems for the direct measurement of static mass in petroleum storage tanks. It is intended to cover custody transfer applications, although details of other, less accurate, measurements are included for information. It also gives guidance on calculations of standard volume from measured mass and independently measured reference density. Information is also included on measurements of observed and standard volume using density measured by the HTG system itself.
This International Standard is applicable to hydrostatic tank-gauging systems which use pressure sensors with one port open to the atmosphere. It is applicable to the use of hydrostatic tank gauging on vertical, cylindrical, atmospheric storage tanks with either fixed or floating roofs.
This International Standard is not applicable to the use of hydrostatic tank gauging on pressurized tanks.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11223:2004

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Direkta statiska mätningar - Mätning av innehåll i vertikala lagringstankar genom hydrostatisk tankmätning (ISO 11223:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum and liquid petroleum products - Direct static measurements - Measurement of content of vertical storage tanks by hydrostatic tank gauging (ISO 11223:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38184

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 58

Ersätter: SS-ISO 11223-1