Standard Svensk standard · SS-ISO 11223-1

Petroleum och petroleumprodukter - Direkta statiska mätningar - Innehåll i vertikalalagringstankar - Del 1: Mätning av massan genom hydrostatisk tankmätning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 11223:2004

Ämnesområden

Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18930

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-08-16

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-ISO 11223:2004