Standardutveckling · SIS/TK 289

Gassystem

Vad bör man tänka på när det gäller gassystem, gasnät, gasapparater etc. eller när man planerar att bygga nya gasrörledningar? Hur uppfyller du föreskrifterna, EU-direktiv med hjälp bla av standarder och anvisningar? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för gassystem arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler samt att utveckla kompetens hos anställda inom medverkande företag. Kommittén SIS/TK 289 är huvudsakligen inriktad mot standardisering av funktionskrav för naturgassystem på den europeiska marknaden. Verksamheten omfattar därigenom en mängd standarder inom energigasområdet för såväl gaskvalitet som distributionssystem.

Vissa standarder eller förslag till standarder är kopplade till direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU, direktivet MID (Measuring Instruments Directive) 2014/32/EU och direktivet GAR (Gasapparatförordningen) 2016/426/EU.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 42 standarder
EN 13423, Instruktion för fordon drivna med komprimerad naturgas
EN 1473, Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion av pålandsinstallationer
ISO 21890-1, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - ...
ISO 22504, Petroleum and natural gas industries. Pipeline transportation systems. Onshore and offshore pipelines - Pig-trap
EN 15001-1, Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriinstallationer och över 5 bar för industri- och ej industriinstallationer - Del 1: Detaljerade funktionskrav för konstruktion, material, tillverkning, kontroll och provning
EN 15001-2, Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriella installationer och över 5 bar för industriella och ej industriella installationer - Del 2: Detaljerade funktionskrav för driftsättning, drift och underhåll
ISO 22974, Petroleum and natural gas industries. Pipeline integrity assessment specification
EN 1949, Gasutrustningar - Gasolanläggningar i husvagnar och i andra vägfordon avsedda för boende - Installationsanvisningar
EN 16436-1:2014+A2:2018/A3, Gummi- och plastslangar och slangar för användning av propan, butan och blandningar i ångfas - Del 1: Slangar och rör
ISO 23590, Household biogas system requirements: design, installation, operation, maintenance and safety
ISO 23585, Safety and Environment Guidelines for Biogas
ISO 20088-4, Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 4: Ignited Cryogenic Jet Release
ISO 24177, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Internal coatings for corrosion protection of steel pipes, bends and fittings used in pipeline transportation systems
EN 12405-1, Gasmätare - Omvandlingsutrustning - Del 1: Omvandling av volym
ISO 24252, Biogassystem - undantaget hushåll och förgasning
EN 497, Gasutrustning - Gasolutrustning - Brännare för olika ändamål för utomhusbruk
EN , Naturgasfordon - Tankningsutrustning
EN 17278, Naturgasfordon - Tankningsutrustning
EN 12979, LPG equipment and accessories - Automotive LPG-systems - Installation requirements
CEN/TS 12007-6, Gasinfrastruktur - Rörledningar (pipelines) för maximalt arbetstryck högst 16 bar - Del 6:
EN ISO 15663, Petroleum- och naturgasindustrier - Livscykelkostnader (ISO/DIS 15663:2019)
ISO 15590-2, Petroleum and natural gas industries - Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 2: Fittings
ISO 15590-3, Petroleum and natural gas industries - Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 3: Flanges
EN 17476, Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - LPG vapour pressure appliances incorporating an horizontal cartridge in the chassis
EN 437, Referensgaser - Referenstryck - Apparatkategorier
EN ISO 19901-2, Petroleum- och naturgasindustri - Särskilda krav för offshore-anläggningar - Del 2: Förfaranden och kriterier för seismisk konstruktion (ISO 19901-2:2020)
EN 17127, Vätgas - Tankning utomhus vid vätgasenhet med fyllningsprotokoll
EN ISO 19901-5, Petroleum- och naturgasindustri - Särskilda krav för offshore-anläggningar - Del 5: Vikthantering (ISO/DIS 19901-5:2020)
EN 12732, Gasinfrastruktur - Svetsning av stålrörledningar - Funktionskrav
EN ISO 24200, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Bulkmaterial för offshore-projekt - Röranslutning
, Gas infrastructure — Consequences of hydrogen in the gas infrastructure and identification of related standardisation need in the scope of CEN/TC 234
N 1255, Assessment of methane emissions for gas transmission and distribution systems
EN 17526, Gasmätare - Värmemassbaserad gasmätare
EN ISO 20257-2, Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion av flytande installationer för flytande naturgas - Del 2: Specifika krav för flytande lagrings- och förgasningsenhet (FSRU)
ISO 20257-2, Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion av flytande installationer för flytande naturgas - Del 2: Specifika krav för flytande lagrings- och förgasningsenhet (FSRU)
ISO 24200, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Bulkmaterial för offshore-projekt - Röranslutning
EN ISO 18797-2, Petroleum- och naturgasindustri - Beläggningar och beklädnader för korrosionsskydd av stigarrör - Del 2: Beläggningar för fält- underhållsreparationer på stigarrör
ISO 18797-2, Petroleum- och naturgasindustri - Beläggningar och beklädnader för korrosionsskydd av sättsteg - Del 2:
ISO/TS 3250, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Calculation and reporting of production efficiency in the operating phase
EN 17124, Vätgasbränsle - Produktspecifikation och kvalitetssäkring - Proton exchange membrane (PEM) bränsleceller för vägfordon
ISO 13703-3, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörsystem på offshore produktionsplattformar och anläggningar på land - Del 3: Tillverkning
EN ISO 13703-3, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörsystem på offshore produktionsplattformar och anläggningar på land - Del 3: Tillverkning
Visa fler Visa färre
Utgivet 110 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 289/AG 01, Gasapparater
SIS/TK 289/AG 02, Gasinfrastruktur för fordonsindustrin
Deltagare 20 företag och organisationer
Alde International Systems AB, FÄRLÖV
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Euromekanik AB, GÖTEBORG
FordonsGas Sverige AB, GÖTEBORG
Gasnätet Stockholm AB, SOLNA
Gasum LNG AB, Göteborg
Kraftringen Nät AB, LUND
Malmberg Water AB, ÅHUS
Mann Teknik AB, MARIESTAD
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nordion Energi AB, GÖTEBORG
ONE Nordic Mätteknik AB, MALMÖ
Primus AB, SOLNA
Scandinavian Biogas Fuels AB, STOCKHOLM
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Scanjet Marine AB, Sjöbo
Sievert AB, SOLNA
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 220, Cryogenic vessels
ISO/TC 255, Biogas
ISO/TC 67, Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
ISO/TC 67/SC 2, Pipeline transportation systems
ISO/TC 67/SC 6, Processing equipment and systems
ISO/TC 67/SC 9, Liquefied natural gas installations and equipment
CEN/TC 12, Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
CEN/TC 234, Gas infrastructure
CEN/TC 234/WG 11, Gas Quality
CEN/TC 237, Gas meters
CEN/TC 238, Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
CEN/TC 282, Installation and equipment for LNG
CEN/TC 326, Natural Gas Vehicles - Fuelling and Operation
CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
CEN/TC 441, Fuel labelling
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Skydd mot brand (13.220) Brandbekämpning (13.220.10) Mätning av vätskeflöde (17.120) Flöde i slutna system (17.120.10) Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Rör Allmänt (23.040.01) Ventiler (23.060) Tryckregulatorer (23.060.40) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Energi- och värmeöverföring (27) Brännare, kokare (27.060) Gasbrännare (27.060.20) Petroleum och motsvarande tekniker (75) Naturgas (75.060) Utrustning för petroleum- och naturgasindustri (75.180) Utrustning för petroleum Allmänt (75.180.01) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200) Bygginstallationer (91.140) Gasinstallationer (91.140.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig den digitala arbetsytan och röstningsportalen för SIS/TK 289.

 

Klicka här för att ta dig till den digitala arbetsytan och röstningsportalen för SIS/TK 289/AG 1

 

Klicka här för att ta dig till den digitala arbetsytan och röstningsportalen för SIS/TK 289/AG 2

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se