Standardutveckling · SIS/TK 289

Gassystem

Vad bör man tänka på när det gäller gassystem, gasnät, gasapparater etc. eller när man planerar att bygga nya gasrörledningar? Hur uppfyller du föreskrifterna, EU-direktiv med hjälp bla av standarder och anvisningar? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för gassystem arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler samt att utveckla kompetens hos anställda inom medverkande företag. Kommittén SIS/TK 289 är huvudsakligen inriktad mot standardisering av funktionskrav för naturgassystem på den europeiska marknaden. Verksamheten omfattar därigenom en mängd standarder inom energigasområdet för såväl gaskvalitet som distributionssystem.

Vissa standarder eller förslag till standarder är kopplade till direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU, direktivet MID (Measuring Instruments Directive) 2014/32/EU och direktivet GAR (Gasapparatförordningen) 2016/426/EU.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 43 standarder
EN 13423, Instruktion för fordon drivna med komprimerad naturgas
EN 1473, Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion av pålandsinstallationer
EN 1474-2, Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion och provning av marina överföringssystem - Del 2: Konstruktion och provning för överföringsslang
EN ISO 18796-1, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Inre beläggning och fodring av processkärl - Del 1: Tekniska krav
ISO 21890-1, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - ...
ISO 22504, Petroleum and natural gas industries. Pipeline transportation systems. Onshore and offshore pipelines - Pig-trap
EN 15001-1, Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriinstallationer och över 5 bar för industri- och ej industriinstallationer - Del 1: Detaljerade funktionskrav för konstruktion, material, tillverkning, kontroll och provning
EN 15001-2, Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriella installationer och över 5 bar för industriella och ej industriella installationer - Del 2: Detaljerade funktionskrav för driftsättning, drift och underhåll
ISO 22974, Petroleum and natural gas industries. Pipeline integrity assessment specification
EN 1949, Gasutrustningar - Gasolanläggningar i husvagnar och i andra vägfordon avsedda för boende - Installationsanvisningar
EN 16436-1:2014+A2:2018/A3, Gummi- och plastslangar och slangar för användning av propan, butan och blandningar i ångfas - Del 1: Slangar och rör
ISO 23590, Household biogas system requirements: design, installation, operation, maintenance and safety
ISO 23585, Safety and Environment Guidelines for Biogas
ISO 20088-4, Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 4: Ignited Cryogenic Jet Release
ISO 24177, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Internal coatings for corrosion protection of steel pipes, bends and fittings used in pipeline transportation systems
EN 12405-1, Gasmätare - Omvandlingsutrustning - Del 1: Omvandling av volym
ISO 24252, Biogas systems -- Non-household and non-gasification
EN 497, Gasutrustning - Gasolutrustning - Brännare för olika ändamål för utomhusbruk
EN ISO 23251, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Tryckavlastning och trycksänkningssystem
EN , Naturgasfordon - Tankningsutrustning
EN 17278, Naturgasfordon - Tankningsutrustning
EN 12979, LPG equipment and accessories - Automotive LPG-systems - Installation requirements
EN , Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Design, handling, installation and operation of unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing — Functional recommendations (possibly as part of EN 12007-x)
EN ISO 15663, Petroleum- och naturgasindustrier - Livscykelkostnader (ISO/DIS 15663:2019)
ISO 15590-2, Petroleum and natural gas industries - Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 2: Fittings
ISO 15590-3, Petroleum and natural gas industries - Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 3: Flanges
EN 17476, Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - LPG vapour pressure appliances incorporating an horizontal cartridge in the chassis
EN ISO 15761, Slussventil, kulventil och strypventil av stål i storlekar DN 100 och mindre, för petroleum- och naturgasindustrier (ISO 15761:2019)
EN 437, Referensgaser - Referenstryck - Apparatkategorier
EN ISO 19901-2, Petroleum- och naturgasindustri - Särskilda krav för offshore-anläggningar - Del 2: Förfaranden och kriterier för seismisk konstruktion (ISO 19901-2:2020)
EN 17127, Vätgas - Tankning utomhus vid vätgasenhet med fyllningsprotokoll
EN ISO 19901-5, Petroleum- och naturgasindustri - Särskilda krav för offshore-anläggningar - Del 5: Vikthantering (ISO/DIS 19901-5:2020)
EN 12732, Gasinfrastruktur - Svetsning av stålrörledningar - Funktionskrav
EN ISO 24200, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Bulkmaterial för offshore-projekt - Röranslutning
, Gas infrastructure — Consequences of hydrogen in the gas infrastructure and identification of related standardisation need in the scope of CEN/TC 234
N 1255, Assessment of methane emissions for gas transmission and distribution systems
EN 17526, Gasmätare - Värmemassbaserad gasmätare
EN ISO 35104, Petroleum- och naturgasindistrin - Arktisk verksamhet - Ishantering (ISO 35104:2018)
EN ISO 20257-2, Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion av flytande installationer för flytande naturgas - Del 2: Specifika krav för flytande lagrings- och förgasningsenhet (FSRU)
ISO 20257-2, Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion av flytande installationer för flytande naturgas - Del 2: Specifika krav för flytande lagrings- och förgasningsenhet (FSRU)
ISO 24200, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Bulkmaterial för offshore-projekt - Röranslutning
EN ISO 18797-2, Petroleum- och naturgasindustri - Beläggningar och beklädnader för korrosionsskydd av sättsteg - Del 2:
ISO 18797-2, Petroleum- och naturgasindustri - Beläggningar och beklädnader för korrosionsskydd av sättsteg - Del 2:
Visa fler Visa färre
Utgivet 106 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 289/AG 01, Gasapparater
SIS/TK 289/AG 02, Gasinfrastruktur för fordonsindustrin
Deltagare 14 företag och organisationer
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Euromekanik AB, Göteborg
Gasnätet Stockholm AB, Solna
Gasum LNG AB, Göteborg
Kraftringen Nät AB, Lund
Malmberg Water AB, ÅHUS
Mann Teknik AB, Mariestad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nordion Energi AB, Göteborg
One Nordic Mätteknik AB, Malmö
Scandinavian Biogas Fuels AB, Stockholm
Scanjet Marine AB, Sjöbo
SSAB EMEA AB, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 220, Cryogenic vessels
ISO/TC 255, Biogas
ISO/TC 67, Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
ISO/TC 67/SC 2, Pipeline transportation systems
ISO/TC 67/SC 6, Processing equipment and systems
ISO/TC 67/SC 9, Liquefied natural gas installations and equipment
CEN/TC 12, Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
CEN/TC 234, Gas infrastructure
CEN/TC 234/WG 11, Gas Quality
CEN/TC 237, Gas meters
CEN/TC 238, Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
CEN/TC 282, Installation and equipment for LNG
CEN/TC 326, Natural Gas Vehicles - Fuelling and Operation
CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
CEN/TC 441, Fuel labelling
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Skydd mot brand (13.220) Brandbekämpning (13.220.10) Mätning av vätskeflöde (17.120) Flöde i slutna system (17.120.10) Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Rör Allmänt (23.040.01) Ventiler (23.060) Tryckregulatorer (23.060.40) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Energi- och värmeöverföring (27) Brännare, kokare (27.060) Gasbrännare (27.060.20) Petroleum och motsvarande tekniker (75) Naturgas (75.060) Utrustning för petroleum- och naturgasindustri (75.180) Utrustning för petroleum Allmänt (75.180.01) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200) Bygginstallationer (91.140) Gasinstallationer (91.140.40)