Standardutveckling · SIS/TK 289

Gassystem

Vad bör man tänka på när det gäller gassystem, gasnät, gasapparater etc. eller när man planerar att bygga nya gasrörledningar? Hur uppfyller du föreskrifterna, EU-direktiv med hjälp bla av standarder och anvisningar? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för gassystem arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler samt att utveckla kompetens hos anställda inom medverkande företag. Kommittén SIS/TK 289 är huvudsakligen inriktad mot standardisering av funktionskrav för naturgassystem på den europeiska marknaden. Verksamheten omfattar därigenom en mängd standarder inom energigasområdet för såväl gaskvalitet som distributionssystem.

Vissa standarder eller förslag till standarder är kopplade till direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU, direktivet MID (Measuring Instruments Directive) 2014/32/EU och direktivet GAR (Gasapparatförordningen) 2016/426/EU.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 317 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 289/AG 01, Gasapparater
SIS/TK 289/AG 02, Gasinfrastruktur för fordonsindustrin
SIS/TK 289/AG 03, WG-experter inom Gassystem
Deltagare 22 företag och organisationer
Alde International Systems AB, Färlöv
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Euromekanik AB, Göteborg
Gasnätet Stockholm AB, Solna
Gasum AB, Linköping
Göteborg Energi AB, Göteborg
Kiwa Sweden AB, Solna
Kraftringen Nät AB, Lund
Malmberg Energy AB, Åhus
Mann Teknik AB, Mariestad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Nordic Gas Solutions AB, Stockholm
Nordion Energi AB, Göteborg
Primus-Silva Sweden AB, Bromma
Scania CV AB, Södertälje
Scanjet Marine & Systems AB, Sjöbo
Sievert AB, Solna
Vattenfall AB, Stockholm
Vattenfall AB, BU Fuel Engineering & Projects, Solna
Westport AB, Västra Frölunda
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 36 internationella kommittéer
ISO/TC 197/SC 1, Hydrogen at scale and horizontal energy systems
ISO/TC 220, Cryogenic vessels
ISO/TC 255, Biogas
ISO/TC 67, Oil and gas industries including lower carbon energy
ISO/TC 67/SC 10, Enhanced oil recovery
ISO/TC 67/SC 2, Pipeline transportation systems
ISO/TC 67/SC 6, Process equipment, piping, systems, and related safety
ISO/TC 67/SC 9, Production, transport and storage facilities for cryogenic liquefied gases
CEN/TC 12, Oil and gas industries including lower carbon energy.
CEN/TC 234, Gas infrastructure
CEN/TC 234/WG 11, Gas Quality
CEN/TC 237, Gas meters
CEN/TC 238, Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
CEN/TC 282, Installation and equipment for LNG
CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
SIS/TK 289/AG 01, Gasapparater:

CEN/TC 181, Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use

CEN/TC 181/WG 1, LPG dedicated appliances

CEN/TC 181/WG 2, LPG Installations and appliances for vehicles and boats

CEN/TC 181/WG 3, Accessories for LPG appliances supply

CEN/TC 58, Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels

CEN/TC 58/WG 11, Generics

CEN/TC 58/WG 12, Electronics

CEN/TC 58/WG 13, Mechanics

CEN/TC 58/WG 14, Sensors

SIS/TK 289/AG 02, Gasinfrastruktur för fordonsindustrin:

CEN/TC 234/WG 11, Gas Quality

CEN/TC 326, Natural gas vehicles - Fuelling and operation

CEN/TC 326/WG 1, CNG Filling Stations

CEN/TC 326/WG 3, CNG Vehicle Use and Operation

CEN/TC 326/WG 4, LNG Fuelling Stations

CEN/TC 326/WG 5, LNG Vehicle Use and Operation

CEN/TC 326/WG 6, NGV fuelling appliances

CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid

CEN/TC 441, Fuel labelling

ISO/TC 220, Cryogenic vessels

ISO/TC 340, Natural gas fuelling stations

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Skydd mot brand (13.220) Brandbekämpning (13.220.10) Mätning av vätskeflöde (17.120) Flöde i slutna system (17.120.10) Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Rör Allmänt (23.040.01) Ventiler (23.060) Tryckregulatorer (23.060.40) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Energi- och värmeöverföring (27) Brännare, kokare (27.060) Gasbrännare (27.060.20) Petroleum och motsvarande tekniker (75) Naturgas (75.060) Utrustning för petroleum- och naturgasindustri (75.180) Utrustning för petroleum Allmänt (75.180.01) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200) Bygginstallationer (91.140) Gasinstallationer (91.140.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att gå till SIS Documents och därigenom röstningsportalen, följ länkarna nedan.

TK 289

TK 289/AG 1

TK 289/AG 2

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se