Standardutveckling · SIS/TK 289

Gassystem

Vad bör man tänka på när det gäller gassystem, gasnät, gasapparater etc. eller när man planerar att bygga nya gasrörledningar? Hur uppfyller du föreskrifterna, EU-direktiv med hjälp bla av standarder och anvisningar? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för gassystem arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler samt att utveckla kompetens hos anställda inom medverkande företag. Kommittén SIS/TK 289 är huvudsakligen inriktad mot standardisering av funktionskrav för naturgassystem på den europeiska marknaden. Verksamheten omfattar därigenom en mängd standarder inom energigasområdet för såväl gaskvalitet som distributionssystem.

Vissa standarder eller förslag till standarder är kopplade till direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU, direktivet MID (Measuring Instruments Directive) 2014/32/EU och direktivet GAR (Gasapparatförordningen) 2016/426/EU.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 40 standarder
ISO 24252, Biogas systems - non-household and non-gasification
EN ISO 20088-3, Isoleringsmaterials förmåga att motstå kryogent spill - Del 3: Jet-stråle (ISO 20088-3:2018, IDT)
EN 12405-1, Gasmätare - Omvandlingsutrustning - Del 1: Omvandling av volym
ISO 24177, Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Internal coatings for corrosion protection of steel pipes, bends and fittings used in pipeline transportation systems
ISO 20088-4, Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials - Part 4: Ignited Cryogenic Jet Release
EN ISO 20088-2, Isoleringsmaterials förmåga att motstå kryogent spill - Del 2: Ångutsläpp (ISO 20088-3:2018, IDT)
ISO 3183, Petroleum och naturgasindustrier - Stålrör för rörledningssystem
EN ISO 20257-1, Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion av flytande installationer för flytande naturgas - Del 1: Allmänna krav
EN 17278, Naturgasfordon - Tankningsutrustning
ISO 23585, Safety and Environment Guidelines for Biogas
ISO 23590, Household Biogas System Requirements
EN ISO 20074, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörledningssystem - Geologisk rikhantering av rörledning på land (ISO/DIS 20074:2018)
EN 16436-1/A3, Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixtures in the vapour phase - Part 1: hoses and tubings - Amendment 3
, CEN TS on polyamide in gas pipelines with MOP ≤ 16 bar
EN 1949, Gasutrustningar - Gasolanläggningar i husvagnar och i andra vägfordon avsedda för boende - Installationsanvisningar
EN ISO 29001, Petroleum- och naturgasindustrier - Branschspecifika ledningssystem för kvalitet - Krav för produkt- och tjänsteutbud organisationer (ISO/DIS 29001:2018)
ISO 20088-2, Determination of the resistance to cryogenic spill of insulation materials -- Part 2: Vapour release
ISO 20257-1, -Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion av flytande installationer för flytande naturgas - Del 1: Allmänna krav
EN , Gasutrustningar - Gasolanläggningar i husvagnar och i andra vägfordon avsedda för boende - Installationsanvisningar
ISO 22974, Petroleum and natural gas industries. Pipeline integrity assessment specification
EN 15001-2, Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriella installationer och över 5 bar för industriella och ej industriella installationer - Del 2: Detaljerade funktionskrav för driftsättning, drift och underhåll
EN 15001-1, Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriinstallationer och över 5 bar för industri- och ej industriinstallationer - Del 1: Detaljerade funktionskrav för konstruktion, material, tillverkning, kontroll och provning
ISO 15590-4, Petroleum- och naturgasindustrier - Induktionsbockade rörböjar, rördelar och flänsar för rörledningssystem - Del 4: Fabrikstillverkade kallbockade rörböjar
ISO 20074, Petroleum- och naturgasindustrier - Rörledningssystem - Geologisk rikhantering av rörledning på land
ISO 22580, Flares for combustion of biogas
ISO 22504, Petroleum and natural gas industries. Pipeline transportation systems. Onshore and offshore pipelines - Pig-trap
EN ISO 21593, Skeppsteknik och marin Teknologi - Tekniska krav för flytande naturgas torrkoppling och torr avkoppling (ISO/DIS 21593:2018)
EN , Gas meters - Gas meters with thermal mass flowmeters
ISO 29001, Petroleum- och naturgasindustrier - Branschspecifika ledningssystem för kvalitet - Krav för produkt- och tjänsteutbud organisationer
ISO 21890-1, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - ...
EN ISO 19345-1, Petroleum and natural gas industry — Pipeline integrity management specification — Part 1: Full-life cycle integrity management for onshore pipeline
EN 1474-2, Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion och provning av marina överföringssystem - Del 2: Konstruktion och provning för överföringsslang
EN 1473, Installation och utrustning för flytande naturgas - Konstruktion av pålandsinstallationer
ISO , LNG bunkering connector
ISO 21012, Kryokärl - Slangar
, Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of offshore installations
EN 13423, Instruktion för fordon drivna med komprimerad naturgas
ISO 14224, Petroleum-, petrokemiska- och naturgasindustrier - Insamling och utbyte av tillförlitlighet och underhållsdata för utrustning
CEN/TR , Safety of domestic gas installations — Recommendations
ISO 16904, Petroleum- och naturgasindustrier - Konstruktion och provning för marina överföringsarmar för konventionella pålandsterminaler för flytande naturgas (LNG)
Visa fler Visa färre
Utgivet 93 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 289/AG 01, Gasapparater
SIS/TK 289/AG 02, Fordonsindustrin
Deltagare 13 företag och organisationer
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Euromekanik AB, Göteborg
Gasnätet Stockholm AB, Stockholm
Gasum LNG AB, Göteborg
Kraftringen Nät AB, Lund
Malmberg Water AB, Åhus
Mann Teknik AB, Mariestad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
One Nordic Mätteknik AB, Malmö
Scandinavian Biogas Fuels AB, Stockholm
SSAB EMEA AB, Borlänge
Swedegas AB, Göteborg
Tumab AB, Svalöv
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 220, Cryogenic vessels
ISO/TC 255, Biogas
ISO/TC 255/WG 2, Flares for biogas plants
ISO/TC 67/SC 2, Pipeline transportation systems
ISO/TC 67/SC 9, Liquefied natural gas installations and equipment
CEN/TC 12, Material, equipment and offshore structures for petroleum and naturat gas industries
CEN/TC 234, Gas supply
CEN/TC 237, Gas meters
CEN/TC 237/WG 5, General requirements
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
CEN/TC 282, Installation and equipment for LNG
CEN/TC 326, Gas supplyfor Natural Gas Vehicles (NGV)
CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar Skydd mot brand Brandbekämpning Mätning av vätskeflöde Flöde i slutna system Rörledningskomponenter och rörledningar Rör Allmänt Ventiler Tryckregulatorer Kompressorer och pneumatiska maskiner Energi- och värmeöverföring Brännare, kokare Gasbrännare Petroleum och motsvarande tekniker Naturgas Utrustning för petroleum- och naturgasindustri Utrustning för petroleum Allmänt Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas Bygginstallationer Gasinstallationer


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2019
oktober
tor
17
Kommittémöte
10:00 - 15:00
tis
29
Arbetsgruppsmöte för AG 2 - Gasinfrastruktur för fordonsindustrin
13:30 - 16:00
november
ons
6
Arbetsgruppsmöte för AG 1 - Gasapparater
13:30 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier

Pierre Carpentier
Projektledare
08-55552138
pierre.carpentier@sis.se

Josefine Kayalioglu

Josefine Kayalioglu
Projektassistent
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se