Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20765-2:2018

Naturgas - Beräkning av termodynamiska egenskaper - Del 2: Enfas egenskaper (gas, flytande, och täta vätskor) för utökade användningsområden (ISO 20765-2:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20765-2:2018

Naturgas - Beräkning av termodynamiska egenskaper - Del 2: Enfas egenskaper (gas, flytande, och täta vätskor) för utökade användningsområden (ISO 20765-2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 20765-2:2015 specifies a method to calculate volumetric and caloric properties of natural gases, manufactured fuel gases, and similar mixtures, at conditions where the mixture may be in either the homogeneous (single-phase) gas state, the homogeneous liquid state, or the homogeneous supercritical (dense-fluid) state.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20765-2:2018

Naturgas - Beräkning av termodynamiska egenskaper - Del 2: Enfas egenskaper (gas, flytande, och täta vätskor) för utökade användningsområden (ISO 20765-2:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Natural gas - Calculation of thermodynamic properties - Part 2: Single-phase properties (gas, liquid, and dense fluid) for extended ranges of application (ISO 20765-2:2015)

Artikelnummer: STD-80007048

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-03

Antal sidor: 72