Standard Svensk standard · SS-EN 12067-2:2022

Säkerhets- och kontrollanordningar för brännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Del 2: Bränsle/luft-förhållande kontroll/övervakning av elektronisk typ

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12067-2:2022

Säkerhets- och kontrollanordningar för brännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Del 2: Bränsle/luft-förhållande kontroll/övervakning av elektronisk typ
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
EN 13611:2019, Clause 1 is replaced by the following:
This document specifies the safety, design, construction and performance requirements, and testing for electronic fuel/air ratio control systems (ERC), electronic fuel/air ratio supervision systems (ERS) and electronic fuel/air ratio trim systems (ERT) intended for use with burners and appliances burning gaseous or liquid fuels. It also describes the procedures for evaluating these requirements and specifies information necessary for installation and use.
This document is applicable to:
- closed loop fuel/air ratio control systems, see 3.101;
- fuel/air ratio supervision systems, see 3.102;
- closed loop fuel/air ratio trim systems, see 3.103;
and does not differentiate into classification by heat input.
NOTE The documents for burners, appliances or processes which use ERC, ERS or ERT can override the requirements of this document.

Ämnesområden

Tryckregulatorer (23.060.40) Gasbrännare (27.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12067-2:2022

Säkerhets- och kontrollanordningar för brännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Del 2: Bränsle/luft-förhållande kontroll/övervakning av elektronisk typ
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasapparater, SIS/TK 289/AG 01

Internationell titel: Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Part 2: Fuel/air ratio control/supervision of the electronic type

Artikelnummer: STD-80039519

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-11-22

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN 12067-2:2004