Standard Svensk standard · SS-EN 12067-2:2004

Gasutrustning - Utrustning för reglering av förhållandet gas/luft för gasbrännare och gasapparater - Del 2: Elektroniskt utförande

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12067-2:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12067-2:2004

Gasutrustning - Utrustning för reglering av förhållandet gas/luft för gasbrännare och gasapparater - Del 2: Elektroniskt utförande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger kraven gällande säkerhet, konstruktion och prestanda för GARC avsedda att användas tillsammans med gasbrännare och gasapparater. Den beskriver också metoderna för provning för att värdera dessa krav samt anger vilken information som är nödvändig för installation och användning.
Denna standard är tillämplig endast för GARC-system med återkoppling (se 3.1) och gör ingen åtskillnad mellan olika effektklasser .
Denna standard tillämpas för elektroniska GARC, såväl de som kan provas separat som de som ingår i en gasapparat eller gasbrännare.

Ämnesområden

Tryckregulatorer (23.060.40) Gasbrännare (27.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12067-2:2004

Gasutrustning - Utrustning för reglering av förhållandet gas/luft för gasbrännare och gasapparater - Del 2: Elektroniskt utförande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Gas/air ratio controls for gasburners and for gas burning appliances - Part 2: Electronic types

Artikelnummer: STD-36281

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-04-29

Antal sidor: 51

Ersätts av: SS-EN 12067-2:2022