Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 21049:2005

Pumpar - Axeltätningssystem för centrifugal- och roterande pumpar (ISO 21049:2004)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pumpar (23.080) Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Pumps - Shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps (ISO 21049:2004)

Artikelnummer: STD-38601

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 2