Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18797-1:2018

Petroleum- och naturgasindustri – Beläggningar och beklädnader för korrosionsskydd av sättsteg – Del 1: Elastomeriska ytbehandlingssystem - polykloropren eller EPDM (ISO 18797-1:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18797-1:2018

Petroleum- och naturgasindustri – Beläggningar och beklädnader för korrosionsskydd av sättsteg – Del 1: Elastomeriska ytbehandlingssystem - polykloropren eller EPDM (ISO 18797-1:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 18797-1:2016 specifies the minimum requirements for materials selection, surface preparation, application, inspection, testing, qualification and acceptance criteria of external coating for steel risers pipes used in the splash zone, their field joints and clamps/guides, using an elastomeric protective coating based on polychloroprene, EPDM or equivalent. This is applicable for new construction and repair of applied pipes before installation. Maintenance requirements and field repairs are covered in ISO 18797-2.
ISO 18797-1:2016 also specifies the requirements for transportation, handling and storage of riser pipes before and after surface preparation and coating application.

Ämnesområden

Prospektering och utvinning (75.180.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18797-1:2018

Petroleum- och naturgasindustri – Beläggningar och beklädnader för korrosionsskydd av sättsteg – Del 1: Elastomeriska ytbehandlingssystem - polykloropren eller EPDM (ISO 18797-1:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Petroleum, petrochemical and natural gas industries - External corrosion protection of risers by coatings and linings - Part 1: Elastomeric coating systems-polychloroprene or EPDM (ISO 18797-1:2016)

Artikelnummer: STD-80000715

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-24

Antal sidor: 44