Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10855-3:2018

Containrar - Containrar för anläggningar till havs samt tillhörande lyftanordningar - Del 3: Återkommande kontroll, besiktning och provning (ISO 10855-3:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10855-3:2018

Containrar - Containrar för anläggningar till havs samt tillhörande lyftanordningar - Del 3: Återkommande kontroll, besiktning och provning (ISO 10855-3:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for the periodic inspection, examination and testing of offshore freight and service containers, built in accordance with ISO 10855-1, with maximum a gross mass not exceeding 25 000 kg and their associated lifting sets, intended for repeated use to, from and between offshore installations and ships. Inspection requirements following damage and repair of offshore containers are also included.
Recommended knowledge and experience of staff responsible for inspection of offshore containers is given in Annex B.
Recommended knowledge and experience of staff responsible for inspection of lifting sets intended for use with offshore containers is given in Annex C.

Ämnesområden

Prospektering och utvinning (75.180.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10855-3:2018

Containrar - Containrar för anläggningar till havs samt tillhörande lyftanordningar - Del 3: Återkommande kontroll, besiktning och provning (ISO 10855-3:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Offshore containers and associated lifting sets - Part 3: Periodic inspection, examination and testing (ISO 10855-3:2018)

Artikelnummer: STD-80005552

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-16

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 12079-3:2006