Standard Ikraftsättning · SS-EN 12066

Installationer och utrustning för flytande naturgas - Provning av isoleringsbeklädnad till invallningsområden för flytande naturgas

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Installations and equipment for liquefied naturalgas - Testing of insulating linings for liquefiednatural gas impounding areas

Artikelnummer: STD-21833

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-09

Antal sidor: 0