Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10101-2:2022

Naturgas - Bestämning av vatten med Karl Fischers method - Del 2: Titreringsmetod (ISO 10101-2:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10101-2:2022

Naturgas - Bestämning av vatten med Karl Fischers method - Del 2: Titreringsmetod (ISO 10101-2:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a volumetric procedure for the determination of water content in natural gas. Volumes are expressed in cubic metres at a temperature of 273,15 K (0 °C) and a pressure of 101,325 kPa (1 atm). It applies to water concentrations between 5 mg/m3 and 5 000 mg/m3.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10101-2:2022

Naturgas - Bestämning av vatten med Karl Fischers method - Del 2: Titreringsmetod (ISO 10101-2:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 2: Volumetric procedure (ISO 10101-2:2022)

Artikelnummer: STD-80038162

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-09-28

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 10101-2