Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20765-5:2022

Naturgas - Beräkning av termodynamiska egenskaper - Del 5: Beräkning av viskositet, Joule-Thomson-koefficient och isentropisk exponent (ISO 20765-5:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20765-5:2022

Naturgas - Beräkning av termodynamiska egenskaper - Del 5: Beräkning av viskositet, Joule-Thomson-koefficient och isentropisk exponent (ISO 20765-5:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods to calculate (dynamic) viscosity, Joule-Thomson coefficient, isentropic exponent, and speed of sound, excluding density, for use in the metering of natural gas flow.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20765-5:2022

Naturgas - Beräkning av termodynamiska egenskaper - Del 5: Beräkning av viskositet, Joule-Thomson-koefficient och isentropisk exponent (ISO 20765-5:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Natural gas - Calculation of thermodynamic properties - Part 5: Calculation of viscosity, Joule-Thomson coefficient, and isentropic exponent (ISO 20765-5:2022)

Artikelnummer: STD-80035118

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-05-09

Antal sidor: 28