Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-1:2012/AC:2013

Naturgas - Bestämning av sammansättning och tillhörande osäkerhet genom gaskromatografi - Del 1: Allmänna riktlinjer och beräkning av sammansättning - Rättelse 1 (ISO 6974-1:2012/Cor 1:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-1:2012/AC:2013

Naturgas - Bestämning av sammansättning och tillhörande osäkerhet genom gaskromatografi - Del 1: Allmänna riktlinjer och beräkning av sammansättning - Rättelse 1 (ISO 6974-1:2012/Cor 1:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6974 gives methods for calculating component mole fractions of natural gas and specifes the data processing requirements for determining component mole fractions. This part of ISO 6974 provides for both single and multiple operation methods and either multi-point calibration or a performance evaluation of the analyser followed by single-point calibration. This part of ISO 6974 gives procedures for the calculation of the raw and processed (e.g. normalized) mole fractions, and their associated uncertainties, for all components. The procedures given in this part of ISO 6974 are applicable to the handling of data obtained from replicate or single analyses of a natural gas sample.

Ämnesområden

Naturgas (75.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6974-1:2012/AC:2013

Naturgas - Bestämning av sammansättning och tillhörande osäkerhet genom gaskromatografi - Del 1: Allmänna riktlinjer och beräkning av sammansättning - Rättelse 1 (ISO 6974-1:2012/Cor 1:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 1: General guidelines and calculation of composition - Technical Corrigendum 1 (ISO 6974-1:2012/Cor 1:2012)

Artikelnummer: STD-89616

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-04

Antal sidor: 16