Standard Svensk standard · SS-EN 16830:2022

Säkerhets- och styranordningar för gasbrännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Temperaturstyrfunktioner (TCF)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16830:2022

Säkerhets- och styranordningar för gasbrännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Temperaturstyrfunktioner (TCF)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the safety, design, construction, performance requirements and testing of Temperature Control Functions (TCF) and Combustion Product Discharge Safety Devices (TTB) for gas and liquid fuel burners and appliances burning one or more gaseous or liquid fuels, hereafter referred to as ‘TCF’ or ‘TTB’.
It also describes the test procedures for checking compliance with these requirements.
This document is applicable to AC and DC supplied TCF and TTB (for TCF and TTB supplied by stand-alone battery system, battery systems for mobile applications or systems which are intended to be connected to DC supply networks, see Annex I).
This document is applicable to electronically based TTB and TCF only.
For both TTB and TCF, the requirements in this document are applicable to the combination of sensing element and control.

Ämnesområden

Gasinstallationer (91.140.40) Gasdrivna värmeapparater (97.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16830:2022

Säkerhets- och styranordningar för gasbrännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen - Styrfunktioner i elektroniska system - Temperaturstyrfunktioner (TCF)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasapparater, SIS/TK 289/AG 01

Internationell titel: Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Temperature Control function

Artikelnummer: STD-80033779

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-02-14

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 16830:2017