Standard Svensk standard · SS-EN 16830:2017

Säkerhets- och styranordningar för gasbrännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen – Styrfunktioner i elektroniska system – Temperaturstyrfunktioner (TCF)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16830:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16830:2017

Säkerhets- och styranordningar för gasbrännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen – Styrfunktioner i elektroniska system – Temperaturstyrfunktioner (TCF)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the safety, design, construction and performance requirements for Temperature Control Function (TCF) and Combustion Product Discharge Safety Device (TTB) intended for use with burners and appliances using gaseous or liquid fuels.
It also describes the test procedures for checking compliance with these requirements.
This European Standard is applicable to AC and DC supplied TCF and TTB (for TCF and TTB supplied by stand-alone battery system, battery systems for mobile applications or systems which are intended to be connected to DC supply networks, see Annex I).
This European Standard is applicable to electronically based TTB and TCF only.

Ämnesområden

Gasinstallationer (91.140.40) Gasdrivna värmeapparater (97.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16830:2017

Säkerhets- och styranordningar för gasbrännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen – Styrfunktioner i elektroniska system – Temperaturstyrfunktioner (TCF)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasapparater, SIS/TK 289/AG 01

Internationell titel: Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Temperature Control function

Artikelnummer: STD-8025376

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-07

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-EN 16830:2022