Standard Svensk standard · SS-EN 16830:2017

Säkerhets- och styranordningar för gasbrännare och anordningar för förbränning av gasformiga eller flytande bränslen – Styrfunktioner i elektroniska system – Temperaturstyrfunktioner (TCF)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the safety, design, construction and performance requirements for Temperature Control Function (TCF) and Combustion Product Discharge Safety Device (TTB) intended for use with burners and appliances using gaseous or liquid fuels. It also describes the test procedures for checking compliance with these requirements. This European Standard is applicable to AC and DC supplied TCF and TTB (for TCF and TTB supplied by stand-alone battery system, battery systems for mobile applications or systems which are intended to be connected to DC supply networks, see Annex I). This European Standard is applicable to electronically based TTB and TCF only.

Ämnesområden

Gasinstallationer (91.140.40) Gasdrivna värmeapparater (97.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8025376

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-07

Antal sidor: 40