Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10855-1:2018

Containrar - Containrar för anläggningar till havs samt tillhörande lyftanordningar - Del 1: Konstruktion, tillverkning och märkning av containrar för anläggningar till havs (ISO/FDIS 10855-1:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10855-1:2018

Containrar - Containrar för anläggningar till havs samt tillhörande lyftanordningar - Del 1: Konstruktion, tillverkning och märkning av containrar för anläggningar till havs (ISO/FDIS 10855-1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for the design, manufacture and marking of offshore containers with a maximum gross mass not exceeding 25 000 kg, intended for repeated use to, from and between offshore installations and ships.
This document specifies only transport-related requirements.

Ämnesområden

Prospektering och utvinning (75.180.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10855-1:2018

Containrar - Containrar för anläggningar till havs samt tillhörande lyftanordningar - Del 1: Konstruktion, tillverkning och märkning av containrar för anläggningar till havs (ISO/FDIS 10855-1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Offshore containers and associated lifting sets - Part 1: Design, manufacture and marking of offshore containers (ISO 10855-1:2018)

Artikelnummer: STD-80005550

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-16

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 12079-1:2006