Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10855-1:2018

Containrar - Containrar för anläggningar till havs samt tillhörande lyftanordningar - Del 1: Konstruktion, tillverkning och märkning av containrar för anläggningar till havs (ISO/FDIS 10855-1:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for the design, manufacture and marking of offshore containers with a maximum gross mass not exceeding 25 000 kg, intended for repeated use to, from and between offshore installations and ships. This document specifies only transport-related requirements.

Ämnesområden

Prospektering och utvinning (75.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Offshore containers and associated lifting sets - Part 1: Design, manufacture and marking of offshore containers (ISO 10855-1:2018)

Artikelnummer: STD-80005550

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-16

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 12079-1:2006