Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17452:2020

Tankstationer för naturgas - Vägledning för implementering av europeiska standarder för tankstationer för komprimerad och flytande naturgas

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17452:2020

Tankstationer för naturgas - Vägledning för implementering av europeiska standarder för tankstationer för komprimerad och flytande naturgas
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance to support organizations with the implementation of the European standards on CNG and LNG stations for fuelling vehicles (i.e. EN ISO 16923:2018 and EN ISO 16924:2018, respectively).
This document cross-references European standards to the international standards listed in EN ISO 16923:2018 and EN ISO 16924:2018 and links these standards to relevant European Directives, where applicable.
This document provides clarifications of certain requirements and recommendations described in EN ISO 16923:2018 and EN ISO 16924:2018.

Ämnesområden

Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17452:2020

Tankstationer för naturgas - Vägledning för implementering av europeiska standarder för tankstationer för komprimerad och flytande naturgas
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Natural gas fuelling stations — Guidance for implementation of European standards on CNG and LNG stations for fuelling vehicles

Artikelnummer: STD-80019669

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-17

Antal sidor: 24