Standard Ikraftsättning · SS-EN 12065

Installationer och utrustning för flytande naturgas - Provning av skumkoncentrat för generering av medium och högexpansivt skum och av släckningspulver till bränder i flytande naturgas

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Utrustning för petroleum Allmänt (75.180.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Installations and equipment for liquefied naturalgas - Testing of foam concentrates designed for generation of medium and high expansion foam and ofextinguishing powders used on liquefied natural gas fires

Artikelnummer: STD-21832

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-09

Antal sidor: 0