Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13737-1:2013

Vägledning för implementering av funktionsstandarder utarbetade av CEN/TC 234 Gasinfrastruktur - Del 1: Allmänt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13737-1:2013

Vägledning för implementering av funktionsstandarder utarbetade av CEN/TC 234 Gasinfrastruktur - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of the Technical Report contains the definition of "Functional Standardisation" in the context of CEN/TC 234 and explains their relationship with relevant European Directives, national legislation and national standards. It is intended as a guideline for the national implementation of the functional European Standards elaborated by CEN/TC 234 "Gas infrastructure".

Ämnesområden

Gasinstallationer (91.140.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13737-1:2013

Vägledning för implementering av funktionsstandarder utarbetade av CEN/TC 234 Gasinfrastruktur - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Implementation Guide for functional standards prepared by CEN/TC 234 Gas infrastructure - Part 1: General

Artikelnummer: STD-88883

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-23

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS-CR 13737:2001