Standard Svensk standard · SS-ISO 21903:2020

Kylda vätskor av kolväten - Dynamisk mätning - Vägledning för kalibrering, installation och användning av flödesmätare för LNG och andra kylda vätskor av kolväten (ISO 21903:2020, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the metrological and technical requirements for flowmeters intended to be used for the dynamic measurement of liquefied natural gas (LNG) and other refrigerated hydrocarbon fluids. For LNG static volume measurement used in custody transfer, see ISO 10976. This document sets the best practice for the proper selection and installation of flowmeters in cryogenic applications and identifies the specific issues that can affect the performance of the flowmeter in use. Moreover, it offers a calibration guideline for laboratory and on-site conditions (mass or volume) by either using LNG or other reference fluids. The choice of calibration fluid will depend on the capabilities of the available flow calibration facilities and the ability to achieve the required overall measurement uncertainty demanded by the intended application. This document is applicable, but is not limited, to the use of Coriolis and ultrasonic flowmeters for dynamic measurements of LNG. In principle, LNG and other refrigerated liquid hydrocarbons are considered in this document. Recommendations in this document are based on the available test results with LNG. These results are probably applicable to other cryogenic fluids.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Refrigerated hydrocarbon fluids - Dynamic measurement - Requirements and guidelines for the calibration and installation of flowmeters used for liquefied natural gas (LNG) and other refrigerated hydrocarbon fluids (ISO 21903:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80020212

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-18

Antal sidor: 56