Standard Svensk standard · SS-ISO 21903:2020

Kylda vätskor av kolväten - Dynamisk mätning - Vägledning för kalibrering, installation och användning av flödesmätare för LNG och andra kylda vätskor av kolväten (ISO 21903:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21903:2020

Kylda vätskor av kolväten - Dynamisk mätning - Vägledning för kalibrering, installation och användning av flödesmätare för LNG och andra kylda vätskor av kolväten (ISO 21903:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the metrological and technical requirements for flowmeters intended to be
used for the dynamic measurement of liquefied natural gas (LNG) and other refrigerated hydrocarbon
fluids. For LNG static volume measurement used in custody transfer, see ISO 10976.
This document sets the best practice for the proper selection and installation of flowmeters in cryogenic
applications and identifies the specific issues that can affect the performance of the flowmeter in use.
Moreover, it offers a calibration guideline for laboratory and on-site conditions (mass or volume) by
either using LNG or other reference fluids. The choice of calibration fluid will depend on the capabilities
of the available flow calibration facilities and the ability to achieve the required overall measurement
uncertainty demanded by the intended application.
This document is applicable, but is not limited, to the use of Coriolis and ultrasonic flowmeters for
dynamic measurements of LNG.
In principle, LNG and other refrigerated liquid hydrocarbons are considered in this document.
Recommendations in this document are based on the available test results with LNG. These results are
probably applicable to other cryogenic fluids.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21903:2020

Kylda vätskor av kolväten - Dynamisk mätning - Vägledning för kalibrering, installation och användning av flödesmätare för LNG och andra kylda vätskor av kolväten (ISO 21903:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Refrigerated hydrocarbon fluids - Dynamic measurement - Requirements and guidelines for the calibration and installation of flowmeters used for liquefied natural gas (LNG) and other refrigerated hydrocarbon fluids (ISO 21903:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80020212

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-18

Antal sidor: 56