Standard Svensk standard · SS-ISO 91:2017

Petroleum och relaterade produkter - Volymskorrigeringsfaktorer för temperatur och tryck (mättabeller för petroleum) samt standardreferensbetingelser (ISO 91:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 91:2017 refers to temperature volume correction factors, which allow users to convert volumes, measured at ambient conditions, to those at reference conditions for transactional purposes. This document also refers to compressibility factors required to correct hydrocarbon volumes measured under pressure to the corresponding volumes at the equilibrium pressure for the measured temperature.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Flytande bränslen (75.160.20) Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum and related products - Temperature and pressure volume correction factors (petroleum measurement tables) and standard reference conditions (ISO 91:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8027966

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-08-16

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 91-1 , SS-ISO 5024 , SS-ISO 9770 , SS-ISO 91-2