Standard Svensk standard · SS-ISO 4266-6

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 6: Mätning av temperatur i trycksatta lagringstankar (ej kylda)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 4266 gives guidance on the selection, accuracy, installation, commissioning, calibration and verification of automatic tank thermometers (ATTs) in fiscal/custody transfer applications in which the ATT is used for measuring the temperature of petroleum and liquid petroleum products, stored in pressurized storage tanks. This part of ISO 4266 is not applicable to the measurement of temperature in caverns or in refrigerated storage tanks.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum and liquid petroleum products - Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods - Part : 6 Measurement of temperature in pressurized storage tanks (non-refrigerated)

Artikelnummer: STD-34566

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 15