Standard Svensk standard · SS-ISO 4266-6

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 6: Mätning av temperatur i trycksatta lagringstankar (ej kylda)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4266-6

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 6: Mätning av temperatur i trycksatta lagringstankar (ej kylda)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 4266 gives guidance on the selection, accuracy, installation, commissioning, calibration and verification of automatic tank thermometers (ATTs) in fiscal/custody transfer applications in which the ATT is used for measuring the temperature of petroleum and liquid petroleum products, stored in pressurized storage tanks. This part of ISO 4266 is not applicable to the measurement of temperature in caverns or in refrigerated storage tanks.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4266-6

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 6: Mätning av temperatur i trycksatta lagringstankar (ej kylda)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum and liquid petroleum products - Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods - Part : 6 Measurement of temperature in pressurized storage tanks (non-refrigerated)

Artikelnummer: STD-34566

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 15