Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3735

Råolja och eldningsoljor - Bestämning av sediment - Extraktionsmetod (ISO 3735:1999)

Status: Gällande

Ämnesområden

Råolja (75.040) Flytande bränslen (75.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Crude petroleum and fuel oils - Determination of sediment - Extraction method (ISO 3735:1999)

Artikelnummer: STD-25289

Utgåva: 2

Fastställd: 1999-06-18

Antal sidor: 10

Ersätter: SS-EN ISO 3735 , SIS 155154