Standard Svensk standard · SS 155435:2022

Motorbränslen - Dieselbränsle i miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155435:2022

Motorbränslen - Dieselbränsle i miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges krav på dieselbränsle i miljöklass 1 (MK1) och miljöklass 2 (MK2), huvudsakligen avsett för motorer designade att köra på dieselbränsle med en volymfraktion fettsyrametylester (FAME) på upp till 7,0 %.
Anmärkning: Kvalitetsklass för dieselbränsle i miljöklass 1 och miljöklass 2 definieras i Drivmedelslag (2011:319).

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155435:2022

Motorbränslen - Dieselbränsle i miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Automotive fuels - Diesel fuel oil of environmental class 1 and 2 for high-speed diesel engines - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80038735

Utgåva: 7

Fastställd: 2022-10-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 155435:2016