Standard Svensk standard · SS 155435:2016

Motorbränslen - Dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer - Krav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 155435:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155435:2016

Motorbränslen - Dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger krav på dieselbränsle av miljöklass 1 och 2. Kraven omfattar tillsatser och komponenter, egenskaper, provtagning, provningsmetoder och pumpmärkning. Med dieselbränsle avses här ett flytande bränsle bestående av kolväten, huvudsakligen avsett för snabbgående dieselmotorer, dvs. motorer som presterar minst 16 r/s vid full belastning. Kraven gäller för dieselbränsle med en volymfraktion fettsyrametylester (FAME) på upp till 7,0 %.
Kvalitetsklass för dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 anges genom en beteckning. För dieselbränsle enligt miljöklass 1 används beteckningen MK 1 och för dieselbränsle enligt miljöklass 2 används beteckningen MK 2.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155435:2016

Motorbränslen - Dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Automotive fuels - Diesel fuel oil of environmental class 1 and 2 for high-speed diesel engines - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8023924

Utgåva: 6

Fastställd: 2016-12-05

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 155435:2011

Ersätts av: SS 155435:2022