Standard Svensk standard · SS 155435:2011

Motorbränslen - Dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer - Krav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 155435:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155435:2011

Motorbränslen - Dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard omfattar krav på dieselbränsle av miljöklass 1 och 2. Med dieselbränsle avses här ett flytande bränsle bestående av kolväten, jämte eventuella tillsatser, huvudsakligen avsett för snabbgående dieselmotorer, dvs. motorer som presterar minst 16 r/s vid full belastning.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155435:2011

Motorbränslen - Dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 för snabbgående dieselmotorer - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Automotive fuels - Diesel fuel oil of environmental class 1 and 2 for high-speed diesel engines

Artikelnummer: STD-82143

Utgåva: 5

Fastställd: 2011-11-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 155435:2006

Ersätts av: SS 155435:2016