Standardutveckling · SIS/TK 415

Motorbränslen

Kommittén för Motorbränslen, SIS/TK 415, arbetar med standarder som specificerar fordonsbränslen och marina bränslen men även flytande och gasformiga bränslen till värme- och kraftanläggningar och bränslen till arbetsredskap som t ex motorsågar och gräsklippare. Standardiseringsarbetet omfattar flytande och gasformiga bränslen oavsett ursprung (diesel, bensin, etanol, FAME, naturgas (LNG, CNG), biogas, HVO, LPG, eldningsolja mm)

Standarder behövs för att underlätta handeln med bränslen. SIS/TK 415 arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt, inom Europa och globalt. Standardisering av fordonsbränslen är till största delen europeisk och sker inom CEN och speglas av den svenska kommittén. Standardiseringen styrs och påverkas till stor del av de bränslekvalitetsdirektivet (98/70/EG), av utsläppskrav samt av nationella och europeiska mål för förnybar och hållbar energiproduktion. I de fall då det saknas en europeisk standard för en produkt, men det finns ett nationellt behov, tas en nationell svensk standard fram inom kommittén. Standardiseringen av marina bränslen sker på internationell nivå, inom ISO.

Det behövs också gemensamma och exakta metoder för provtagning och analys av bränslena. Inom SIS/TK 413 arbetar man med de tillhörande analysmetoderna och standarderna för provtagning ingår i arbetet under SIS/TK 411.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 41 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 415/AG 01, Dieselbränsle
SIS/TK 415/AG 03, Bensin
SIS/TK 415/AG 05, Naturgas och biogas som motorbränsle
SIS/TK 415/AG 06, Marina bränslen och bränslen för stationära applikationer
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 193, Natural gas
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 4, Classifications and specifications
CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin
CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
CEN/TC 441, Fuel labelling
SIS/TK 415/AG 05, Naturgas och biogas som motorbränsle:

CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid

ISO/TC 193, Natural gas

SIS/TK 415/AG 06, Marina bränslen och bränslen för stationära applikationer:

CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin

ISO/TC 193, Natural gas

ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources

ISO/TC 28/SC 4, Classifications and specifications

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera
Fler kommittéer inom området Flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel
Deltagare 21 företag och organisationer
Organisation 5 arbetsgrupper

Ämnesområden

Petroleum och motsvarande tekniker (75) Flytande bränslen (75.160.20) Gasformiga bränslen (75.160.30) Biobränslen (75.160.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal eller välj någon av arbetsgrupperna;

SIS/TK 415/AG 01 Dieselbränsle

SIS/TK 415/AG 03 Bensin

SIS/TK 415/AG 05 Naturgas och biogas som motorbränsle

SIS/TK 415/AG 06 Marina bränslen och bränslen för stationära applikationer

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Märkning av drivmedel

Kalender

2024
september
tis
10
SIS/TK 415 Möte
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Ulf Karlsson
Ordförande
Lantmännen Aspen AB