Standard Svensk standard · SS-EN 16942:2016+A1:2021

Drivmedel - Identifiering av fordons kompatibilitet - Grafiskt uttryck för konsumentinformation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16942:2016+A1:2021

Drivmedel - Identifiering av fordons kompatibilitet - Grafiskt uttryck för konsumentinformation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna Europastandard definieras harmoniserade identifierare för märkning av kommersiellt tillgängliga drivmedel i vätskeform och gasform. Kraven i denna standard syftar till att uppfylla användarnas informationsbehov rörande kompatibilitet mellan kommersiellt tillgängliga drivmedel och fordon. Identifieraren är avsedd att placeras väl synlig på dispensrar och drivmedelsstationer, på fordon, hos fordonsåterförsäljare och i fordonens ägarmanualer, enligt beskrivning i detta dokument.
Kommersiellt tillgängliga drivmedel inkluderar till exempel petroleumdrivmedel, syntetiska drivmedel, biodrivmedel, naturgas, motorgas (LPG), vätgas och biogas samt blandningar av de ovan nämnda drivmedelstyperna, avsedda som drivmedel för mobila enheter.
!Anm. För tillämpning av detta dokument används termerna ”% (m/m)” och ”% (V/V)” för massfraktion, µ, respektive volymfraktion, φ."

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16942:2016+A1:2021

Drivmedel - Identifiering av fordons kompatibilitet - Grafiskt uttryck för konsumentinformation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Fuels - Identification of vehicle compatibility - Graphical expression for consumer information

Artikelnummer: STD-80028894

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-04-29

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 16942:2016 , SS-EN 16942:2016