Standard Svensk standard · SS-EN 16709:2015+A1:2018

Motorbränslen - Dieselbränsle med hög halt FAME (B20 eller B30) - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16709:2015+A1:2018

Motorbränslen - Dieselbränsle med hög halt FAME (B20 eller B30) - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Observera att svensk lag (SFS 2011:319) inte tillåter saluföring av dieselbränsle med FAME-innehåll över 7 % v/v, med undantag för saluföring till den som avser att använda drivmedlet för att:

1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,

2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller

3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare

Dessa undantag framgår av svensk förordning (SFS 2011:346). Begäran om A-avvikelse har beviljats (Annex A).

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for marketed and delivered high FAME (B20 and B30) diesel fuel for use in diesel engine vehicles designed or subsequently adapted to run on high FAME (B20 and B30) fuel. High FAME (B20 and B30) diesel fuel is a mixture of up to 20 % (V/V) in total and up to 30 % (V/V) in total respectively fatty acid methyl esters (commonly known as FAME) complying to EN 14214 and automotive diesel fuel complying to EN 590.


For maintenance and control reasons high FAME (B20 and B30) diesel fuel is to be used in captive fleets that are intended to have an appropriate fuel management (see Clause 3).


NOTE 1 For the purposes of this European Standard, the terms “% (m/m)” and “% (V/V)” are used to represent respectively the mass fraction and the volume fraction.


NOTE 2 In this European Standard, A-deviations apply (see Annex A).

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16709:2015+A1:2018

Motorbränslen - Dieselbränsle med hög halt FAME (B20 eller B30) - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80008268

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-11

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 16709:2015