Standard Svensk standard · SS 155437-1:2023

Motorbränslen - Etanolbaserat drivmedel (ED95) för modifierade kompressionstända motorer - Del 1: Krav på blandningskomponenten etanol

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155437-1:2023

Motorbränslen - Etanolbaserat drivmedel (ED95) för modifierade kompressionstända motorer - Del 1: Krav på blandningskomponenten etanol
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges krav på etanol som används vid formulering och produktion av ED95; etanolbaserat drivmedel för modifierade kompressionstända motorer. Dokumentet innehåller även krav gällande lämpliga denatureringsämnen.
Dokumentet specificerar inte de funktionsförbättrande komponenter som krävs för att ge det färdiga ED95 dess slutgiltiga egenskaper.
Anmärkning: Krav på ED95 anges i SIS-TS 155437-2.

This document sets out requirements for ethanol used in the formulation and production of ED95; ethanol-based fuel for modified compression ignition engines. The document also includes requirements in respect of applicable denaturants.
The document does not specify the performance-enhancing components required to give the finished ED95 its final characteristics.
NOTE Requirements for ED95 are stated in SIS-TS 155437-2.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155437-1:2023

Motorbränslen - Etanolbaserat drivmedel (ED95) för modifierade kompressionstända motorer - Del 1: Krav på blandningskomponenten etanol
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Automotive fuels — Ethanol-based fuel (ED95) for modified compression ignition engines — Part 1: Requirements on the ethanol blending component

Artikelnummer: STD-80043616

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-06-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 155437:2015