Standard Svensk standard · SIS/TS 155437-2:2023

Motorbränslen - Etanolbaserat drivmedel (ED95) för modifierade kompressionstända motorer - Del 2: Krav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS/TS 155437-2:2023

Motorbränslen - Etanolbaserat drivmedel (ED95) för modifierade kompressionstända motorer - Del 2: Krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges krav på ED95; etanolbaserat drivmedel för modifierade kompressionstända motorer.
Anmärkning: Krav på den ingående etanolkomponenten anges i SS 155437-1.

This document sets out requirements for ED95; ethanol-based fuel for modified compression ignition engines.
NOTE Requirements for the ethanol component used in ED95 are specified in SS 155437-1.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS/TS 155437-2:2023

Motorbränslen - Etanolbaserat drivmedel (ED95) för modifierade kompressionstända motorer - Del 2: Krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Automotive fuels — Ethanol-based fuel (ED95) for modified compression ignition engines — Part 2: Requirements

Artikelnummer: STD-80043617

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-06-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 155437:2015