Standard Svensk standard · SS-EN 14275:2013

Motorbränslen - Fastställande av kvaliteten på motorbensin och dieselbränsle - Provtagning från servicestationspumpar och från kommersiella tankningsanläggningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14275:2013

Motorbränslen - Fastställande av kvaliteten på motorbensin och dieselbränsle - Provtagning från servicestationspumpar och från kommersiella tankningsanläggningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a procedure for drawing, from fuel dispensers, samples of unleaded petrol and diesel fuel to be used for the assessment of automotive fuel quality in accordance with EN 14274. This European Standard does not cover the sampling of Liquefied Petroleum Gas (LPG).
WARNING: The use of this standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14275:2013

Motorbränslen - Fastställande av kvaliteten på motorbensin och dieselbränsle - Provtagning från servicestationspumpar och från kommersiella tankningsanläggningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Automotive fuels - Assessment of petrol and diesel fuel quality - Sampling from retail site pumps and commercial site fuel dispensers

Artikelnummer: STD-89024

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-02-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 14275