Standard Svensk standard · SS-EN 16723-2:2017

Naturgas och biometan för transporttillämpningar och biometan för injektion i naturgasnätet - Del 2: Motorbränslespecifikationer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16723-2:2017

Naturgas och biometan för transporttillämpningar och biometan för injektion i naturgasnätet - Del 2: Motorbränslespecifikationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements and test methods for natural gas (group L and H, as in EN 437), biomethane and blends of both at the point of use as automotive fuels.
This European Standard applies to the previously mentioned fuels irrespective of the storage state (compressed or liquefied).
To check compliance with some requirements set by the standard, LNG or liquefied biomethane should be re-gasified prior to testing.

Ämnesområden

Biologiska och alternativa energikällor (27.190) Gasformiga bränslen (75.160.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16723-2:2017

Naturgas och biometan för transporttillämpningar och biometan för injektion i naturgasnätet - Del 2: Motorbränslespecifikationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification

Artikelnummer: STD-8027036

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-21

Antal sidor: 36

Ersätter: SS 155438:2015