Standard Svensk standard · SS 155410:2018

Eldningsoljor - Krav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155410:2018

Eldningsoljor - Krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger krav på eldningsoljor av typ destillatolja (Eo1, Eo2 och Eo3A) samt tyngre eldningsoljor (Eo3B, Eo4, Eo5, Eo6). Kraven omfattar egenskaper, provtagning och provningsmetoder. Vid annan användning av eldningsolja än som bränsle kan ytterligare krav behöva ställas. Dessa krav behandlas inte i denna standard.

This standard specifies requirements for fuel oils based on distillate (Eo1, Eo2 and Eo3A) as well as residual fuel oils (Eo3B, Eo4, Eo5, Eo6). The requirements include properties, sampling and test methods. If fuel oil is used for other purposes than heating, additional requirements need to be considered. These requirements are not stated in this standard.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155410:2018

Eldningsoljor - Krav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Marina bränslen och bränslen för stationära applikationer, SIS/TK 415/AG 06

Internationell titel: Fuel oils - Requirements

Artikelnummer: STD-80005798

Utgåva: 5

Fastställd: 2018-08-03

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 155138 , SS 155410:2011