Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15367-2:2007

Petroleumprodukter - Riktlinjer för hantering av motorbränslen - Del 2: Bensin

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15367-2:2007

Petroleumprodukter - Riktlinjer för hantering av motorbränslen - Del 2: Bensin
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
SIS-CEN/TR 15367-1 och -2 Dessa tekniska rapporter anger allmänna riktlinjer för hantering av motorbränslen. Rapporterna behandlar frågor om bränslekontaminering med vatten eller sediment som kan inträffa vid produktion, leverans, hantering, lagring eller transport. Rapporten behandlar inte kontaminering med andra produkter och inte heller eventuell vatten och/ eller sedimentkontaminering som kan inträffa i fordon. Information om fordonsfaktorer presenteras dock i Annex A av dessa tekniska rapporter.

Ämnesområden

Produktion, produktionsstyrning (03.100.50) Flytande bränslen (75.160.20) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15367-2:2007

Petroleumprodukter - Riktlinjer för hantering av motorbränslen - Del 2: Bensin
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 2: Automotive petrol fuels

Artikelnummer: STD-60372

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-26

Antal sidor: 14