Standard Technical reports · SIS-CEN/TR 15367-2:2007

Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 2: Automotive petrol fuels

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-CEN/TR 15367-2:2007

Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 2: Automotive petrol fuels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
SIS-CEN/TR 15367-1 och -2 Dessa tekniska rapporter anger allmänna riktlinjer för hantering av motorbränslen. Rapporterna behandlar frågor om bränslekontaminering med vatten eller sediment som kan inträffa vid produktion, leverans, hantering, lagring eller transport. Rapporten behandlar inte kontaminering med andra produkter och inte heller eventuell vatten och/ eller sedimentkontaminering som kan inträffa i fordon. Information om fordonsfaktorer presenteras dock i Annex A av dessa tekniska rapporter.

Subjects

Production, production management (03.100.50) Liquid fuels (75.160.20) Petroleum products and natural gas handling equipment (75.200)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-CEN/TR 15367-2:2007

Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 2: Automotive petrol fuels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-60372

Edition: 1

Approved: 3/26/2007

No of pages: 14