Standard Swedish standard · SS 155435:2016

Automotive fuels - Diesel fuel oil of environmental class 1 and 2 for high-speed diesel engines - Requirements and test methods

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 155435:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 155435:2016

Automotive fuels - Diesel fuel oil of environmental class 1 and 2 for high-speed diesel engines - Requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger krav på dieselbränsle av miljöklass 1 och 2. Kraven omfattar tillsatser och komponenter, egenskaper, provtagning, provningsmetoder och pumpmärkning. Med dieselbränsle avses här ett flytande bränsle bestående av kolväten, huvudsakligen avsett för snabbgående dieselmotorer, dvs. motorer som presterar minst 16 r/s vid full belastning. Kraven gäller för dieselbränsle med en volymfraktion fettsyrametylester (FAME) på upp till 7,0 %.
Kvalitetsklass för dieselbränsle av miljöklass 1 och 2 anges genom en beteckning. För dieselbränsle enligt miljöklass 1 används beteckningen MK 1 och för dieselbränsle enligt miljöklass 2 används beteckningen MK 2.

Subjects

Liquid fuels (75.160.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 155435:2016

Automotive fuels - Diesel fuel oil of environmental class 1 and 2 for high-speed diesel engines - Requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8023924

Edition: 6

Approved: 12/5/2016

No of pages: 16

Replaces: SS 155435:2011

Replaced by: SS 155435:2022