Standard Svensk standard · SS-ISO 10337

Råolja - Bestämning av vattenhalt - Coulometrisk titreringsmetod enligt Karl Fischer

Status: Gällande

Ämnesområden

Råolja (75.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Crude petroleum - Determination of water - Coulometric Karl Fischer titration method

Artikelnummer: STD-22464

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-04-24

Antal sidor: 15