Standard Svensk standard · SS-ISO 13739:2020

Petroleumprodukter - Procedurer vid överföring av bunkerbränsle till fartyg (ISO 13739:2020, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies procedures and requirements for the transfer of bunkers to vessels involving bunker tankers, road tankers and shore pipelines. It is applicable to pre-delivery, delivery and post-delivery checks and documentation.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum products - Procedures for the transfer of bunkers to vessels (ISO 13739:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80020211

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-18

Antal sidor: 56