Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4267-2

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Beräkning av oljemängd - Del 2: Dynamisk mätning (ISO 4267-2:1988)

Status: Gällande

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum and liquid petroleum products - Calculation of oil quantities - Part 2: Dynamic measurement (ISO 4267-2:1988)

Artikelnummer: STD-18442

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-05-03

Antal sidor: 32